Är det enkelt att flyga?

Över hela världen är det många som har en utbildning som har gett dem ett flygcertifikat. Detta är något som krävs för att du ska få flyga i luften. Här finns det då olika typmaxresdefault (13)er av certifikat, som ger dig rätten att hantera olika typer av flygplan. För någon som bara har ett flygcertifikat för en Cessna för en till sex passagerare kommer det inte att vara möjligt att utan vidareutbildning flyga stridsflyg eller kommersiellt passagerarflyg. På det sättet är det mycket svårt att svara rakt på om det är enkelt att flyga. Det hela handlar oftast om vilket ansvar du känner och på vilken nivå du ligger när det gäller att flyga olika flygplan.

För den som bara ska flyga själv eller med sina vänner kan det vara enkelt att flyga. Här är utbildningen inte så långt och avancerad, men för fel person kommer detta inte att fungera alls. För alla som vill bli piloter kommer det hela att vara mycket mera avancerat och innebära en mycket mera komplicerad utbildning. Detsamma gäller inom militärt stridsflyg och det kommer verkligen att kräva mycket gällande både koncentration, ansvar och fysik. Det finns dock idag mycket bra hjälpmedel som kan göra att det blir enklare att sätta sig in i en pilots olika situationer som kan uppstå.

I detta fall används flygsimulatorer, vilket idag är något som används vid alla typer av utbildningar för att kunna erhålla ett av de olika certifikaten som finns för att få hantera ett flygplan i luften. Nu är det förvisso inte bara flygsimulatorn som gör dig till en bra pilot, utan här kommer du att behöva kunna mycket teori också samt att du även kommer att behöva kunna påvisa att du kan hantera flygplanet i verkliga livet. För en del är detta enkelt medan det för andra inte kan uppnås.