Fakta om bilskrot

Bilskrot är för många människor det ynka material som blir kvar efter att en bil har blivit skrotad. Förr i tiden skrotade man en bil rakt av. Det är annat idag när nästan varje liten del av bilen tas om hand och återvinns.

Bilar och dess delar har man återvunnit sedan de första bilarna tillverkades. Här i Sverige har vi sedan 1975 haft en lagstiftning gällande bilskrotning.

Vad gäller angående skrotbilar?

Det är inte lagligt att i Sverige överge en bil som inte fungerar, eller att på annat sätt förvara bilen så att det utgör någon risk för människors hälsa eller miljö. En skrotbil som lämnats anses vara nedskräpning och farligt avfall. Detta i det fall att bilen fortfarande innehåller miljöfarliga vätskor och andra komponenter.

En bil innehåller flera olika sorters ämnen som är miljöfarliga och skräpar ned i miljön, exempelvis kvicksilver och bensin. Vissa av de ämnen som man kan hitta i en bil är ämnen som dessutom kan ha ett långt liv och förstöra för djur och växtrike.

Om du hittar en skrotbil

Om du hittar en övergiven bil i naturen eller på annan allmän plats kan du anmäla bilen till kommunen som du befinner dig i. Om du äger egen mark och hittar en övergiven bil så kan du också här vända dig till kommunen så att de kommer och hämtar bilen.

Bilskrot och begagnade bildelar

Ur en bil kan man återvinna många olika bildelar och komponenter. Återvinningen gör att det inte behöver nyproduceras komponenter i samma stora mån, vilket leder till en mindre miljöpåverkan.

Det är viktigt att vi tar hand om våra bilar och framförallt försöker att inte påverka vår natur och miljö så mycket vi kan. Återvinning av bildelar är en stor del i detta. Vill du veta mer om bilskrot så rekommenderar vi att du googlar begreppet ”bildemontering”.